การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติ

โอกาสในการลงทุนในระดับภูมิภาคและความเสี่ยงได้ถูกกล่าวถึงในการประชุมโต๊ะกลมของผู้บริหาร วินัยมิลตันกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความเห็นชอบบทบาทและนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการลงทุนในภูมิภาคการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนและความท้าทายและโอกาสในการลงทุนในภูมิภาค

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประกอบด้วยธีระชัยอลงกรณ์วาณิชที่ปรึกษาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง เฮเลนฮันเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติ บริษัท เงินทุนระหว่างประเทศ และนายรุ่งโรจน์รังษีภักดิ์ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) การประชุมประจำปีของฟิทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มากกว่า 300 คนจากหน่วยงานกำกับดูแลนักลงทุนสถาบันการเงินและองค์กร