การป้องกันภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวของโรค

การประเมินโรคเบาหวานในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการวัดระดับน้ำตาลในเลือด แต่ตัวอย่างน้ำลายที่เรียบง่ายสามารถทดแทนได้การวิจัยใหม่ ที่ครอบคลุมมากที่สุดถึงวันที่พบว่าโปรตีนในน้ำลายสะท้อนให้เห็นถึงระดับน้ำตาลในเลือดสูงและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโรคในผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวานประเภท 1 นานก่อนเกิดอาการทางคลินิก นี้อาจนำไปสู่การคาดการณ์ที่ดีขึ้นและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวของโรค

ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผลิตอินซูลินน้อยเกินไป ฮอร์โมนนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายที่จะใช้น้ำตาลเป็นพลังงานดังนั้นการขาดอินซูลินทำให้น้ำตาลที่ไม่ได้นำมาสะสมในเลือด น้ำตาลส่วนเกินนี้กลับทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจไตตาและเส้นประสาท