การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

ผลิตทั่วร่างกายและสามารถแยกความแตกต่างของเนื้อเยื่อต่างๆรวมทั้งกระดูกกระดูกอ่อนกล้ามเนื้อและไขมัน นอกจากนี้ยังสามารถแยกโปรตีนที่ช่วยให้เซลล์ต้นกำเนิดชนิดอื่น ๆ สามารถแยกแยะออกเป็นเซลล์ที่โตเต็มที่ พวกเขาทำตัวเหมือนโรงงานยา พวกเขาสามารถกลายเป็นเซลล์สืบเชื้อสายมาจากเนื้อเยื่อได้ แต่ยังช่วยลดปัจจัยต่างๆ

ที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดแดงทำงานอยู่ เมื่อผู้ป่วยมะเร็งได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดพวกเขามักได้รับ HPSCs เท่านั้นซึ่งสามารถกลายเป็นเซลล์เม็ดเลือดได้ ทีม Van Vliet ได้แสดงให้เห็นก่อนหน้านี้ว่าเมื่อหนูได้รับ MSCs ก็จะฟื้นเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามในประชากรที่กำหนดของ MSCs มักจะประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ผลิตปัจจัยที่จำเป็นเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดและการกู้คืนไขกระดูก ปล่อยให้อุปกรณ์ของตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมของวัฒนธรรมสมัยใหม่ MSCs กลายเป็นเหมือนกันและพวกเขาทั้งหมดแสดงถึงปัจจัยหลายอย่าง