การปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของยีน

การตรวจจับความผิดปกติของระบบประสาทในระยะแรกก่อนที่อาการจะเริ่มปรากฏขึ้น และมันชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะหยุดการลุกลามของโรคข้อบกพร่องดูเหมือนจะเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ที่เป็นโรคพาร์กินสันการประเมินความสามารถของผู้สมัครยาในการแก้ไขข้อบกพร่องและขัดขวางการลุกลามของโรคสารประกอบที่ดูเหมือนจะกลับข้อบกพร่องในเซลล์ที่นำมาจากผู้ป่วยพาร์กินสัน

ในรูปแบบของโรคสัตว์สารประกอบป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่สูญเสียภายใต้โรคโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยโรคพาร์คินสันซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบมากเป็นอันดับสองมีผลกระทบต่อคน 35 ล้านคนทั่วโลก ในขณะที่ 5% -10% ของกรณีเป็นครอบครัว ผลสืบเนื่องมาจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่รู้จักส่วนใหญ่เป็นระยะ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของยีนที่ไม่รู้จักหลายและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม