การทำฟาร์มในภาวะวิกฤตการว่างงานที่เพิ่มขึ้น

การทำฟาร์มในภาวะวิกฤตการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและความกลัวที่เพิ่มขึ้นว่าอินเดียกำลังมุ่งสู่ภาวะถดถอยเศรษฐกิจของเขาอาจเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด ภายใต้ Mr Modi เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหกของโลกได้สูญเสียแรงผลักดันบางอย่างไป การเจริญเติบโตวนเวียนอยู่ประมาณ 7% และรัฐบาลรายงานรั่วไหลออกมาอ้างว่าอัตราการว่างงานที่สูงที่สุดจะได้รับจำนวนพืชผลที่มากเกินไป

และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงได้นำไปสู่รายได้ของฟาร์มที่ซบเซาทำให้เกษตรกรหลายรายต้องแบกรับภาระหนี้สิน หลายคนเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่ออัตลักษณ์ของอินเดียและสถานะของชนกลุ่มน้อย ความรุนแรงและในบางครั้งความรุนแรง ลัทธิชาตินิยมฮินดูได้กลายเป็นกระแสหลักในช่วงห้าปีที่ผ่านมาด้วยการโจมตีที่เพิ่มขึ้นต่อชนกลุ่มน้อย