การตอบสนองจากส่วนหนึ่งของร่างกาย

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่สองคือด้านข้างของร่างกายที่แขนขาสัมผัสเป็นของซึ่งอธิบายว่าทำไมบางครั้งสัมผัสที่เท้าซ้ายสามารถรู้สึกผิดพลาดในมือซ้าย ปัจจัยอีกประการหนึ่งคือตำแหน่งทางกายวิภาคของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งเป็นที่ยอมรับในตำแหน่งที่มือและเท้าอยู่ในพื้นที่ สิ่งนี้แสดงให้เห็นโดยนักวิจัยในการทดลองกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

มือซ้ายวางอยู่ทางด้านขวาของการทดลอง หากมือซ้ายถูกสัมผัสบางครั้งสมองจะทำให้มือสัมผัสกับเท้าขวาผิดไป ไปยังส่วนอื่นของร่างกายที่ไม่ได้อยู่ข้างเดียวของร่างกายหรือตำแหน่งเชิงพื้นที่ภายนอกเดียวกันกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ ได้สัมผัสจริง แตกหักเป็นตำแหน่งปกติของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ได้รับการสัมผัส ที่นี่มือซ้ายส่งผลในการตอบสนองจากส่วนหนึ่งของร่างกายที่ตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่มือที่ถูกสัมผัสตามปกติจะตั้งอยู่ การค้นพบนี้สามารถนำไปใช้เพื่อผลักดันงานวิจัยใหม่เกี่ยวกับการกำเนิดของความเจ็บปวดจากภาพหลอน การพัฒนาโดยใช้ระบบสัมผัสในเทียมนั้นอยู่บนพื้นฐานของข้อสันนิษฐานที่แน่นหนาว่าปัญหาเรื่องการสัมผัสควรจะสามารถแก้ไขได้โดยใช้แผนที่หนึ่งหรือหลายแผนที่ แต่อาจเป็นไปได้ว่าหลักการประมวลผลอื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับพฤติกรรมบางประเภท