การดื้อต่อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะการดื้อยามะเร็ง

การดื้อต่อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะการดื้อยามะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นวิวัฒนาการในการดำเนินการ เมื่อผู้ป่วยเริ่มการรักษายามักจะฆ่าเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามโดยบังเอิญเซลล์จำนวนน้อยอาจมีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้ยาได้ ต้องขอบคุณการคัดเลือกโดยธรรมชาติการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดเซลล์ต้านทานเหล่านั้นทวีคูณขึ้น

แทนที่พี่น้องที่อ่อนแอของพวกเขาและในที่สุดก็ทำให้ยาเสพติดไร้ประโยชน์ในผู้ป่วยรายนั้นในบางกรณีความต้านทานปรากฏชัดเจนตั้งแต่วันที่ 1 เนื่องจากเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทั้งหมดมียีนต้านทานอยู่แล้วไม่มีการตอบสนองต่อการรักษา จนถึงขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลยังคงเป็นปริศนา การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมแบบใดที่ทำให้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวต้านทานและการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นทำให้พวกเขาสามารถยักย้ายยาได้อย่างไร เพื่อที่จะคิดออก Gutierrez และเพื่อนร่วมงานของเขามุ่งเน้นไปที่หนึ่งในแกนหลักของการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในวัยเด็กยาเสพติด