การคุ้มครองเด็กอพยพและไร้สัญชาติในประเทศไทย

เด็กผู้อพยพยังคงถูกทิ้งไว้ด้วยเหตุผลหลายประการเช่นความอัปยศทางสังคมความยากจนการเคลื่อนไหวบ่อยและการให้บริการที่ไม่เพียงพอรวมถึงการขาดความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงบริการที่มีอยู่ เด็กทุกคนไม่ว่าสถานะการย้ายถิ่นของพวกเขาจะต้องได้รับการคุ้มครอง เราต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเข้าถึงการศึกษาการดูแลสุขภาพและสุขาภิบาลบริการทางสังคม

และทางกฎหมายและการสนับสนุนทางด้านจิตใจ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยกล่าว จากการประมาณการขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานพบว่ามีแรงงานเด็กจำนวน 300,000 ถึง 400,000 คนในประเทศไทยในปีพ. ศ. 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ไม่มีเอกสาร นอกจากนี้ยังมีเด็กไร้สัญชาติประมาณ 145,000 คนที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลไทยตามกระทรวงมหาดไทย ประเทศไทยมีนโยบายที่ก้าวหน้าและใจกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปิดบริการที่จำเป็นสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนงานที่ไม่มีเอกสารหรือเด็กไร้สัญชาติ” โทมัสดาวินตัวแทนจากยูนิเซฟประเทศไทยกล่าว