การกำจัดขยะนิวเคลียร์เริ่มต้น 30 ปีหลังจากปิดสถานีพลังงาน

งานได้เริ่มต้นในการกำจัดกากนิวเคลียร์จากสถานีพลังงาน Berkeley 30 ปีหลังจากที่ถูกปลดประจำการเครื่องกำเนิดร้างซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำมันเป็นสถานีพลังงานเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกและห้องปฏิบัติการและอาคารหลายแห่งได้ถูกรื้อถอนไปแล้วงานที่ล้างบ่อคอนกรีตขนาดใหญ่ของกากนิวเคลียร์ที่เบิร์กลีย์สร้างขึ้นตอนนี้สามารถเริ่มได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น

แต่มันจะไม่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์ที่จะเข้าไปในแกนเครื่องปฏิกรณ์ของมันจนถึงปี 2074 บีบีซีได้รับเหลือบที่หายากของสิ่งที่เก็บไว้ภายใต้เว็บไซต์ร้าง ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาบางส่วนของแนวชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของอังกฤษถูกครอบงำโดยสถานีพลังงานนิวเคลียร์มีการใช้งาน Hinkley B เท่านั้น แต่ยังมีกากนิวเคลียร์ที่สถานีสร้างไว้ใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลายและจะต้องเก็บไว้ใต้ดินมันจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1.2 พันล้านปอนด์เพื่อปลดเบิร์กลีย์อย่างเต็มที่ขณะนี้มีประมาณ 200 คนที่ทำงานในไซต์ภายใต้ความปลอดภัยที่เข้มงวด