การกลายพันธุ์ที่จำเพาะต่อมะเร็ง

การตรวจสอบผู้ป่วยในระหว่างการรักษาโรคมะเร็งและค้นพบเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาให้หายขาดและปลอดจากโรคมะเร็งสามารถใช้ในการบำบัดโรคมะเร็งเป็นรายบุคคลโดยหลีกเลี่ยงการรักษามากเกินไปในบางกรณีและภายใต้การรักษาในผู้อื่นหลักฐานสำคัญของการวิจัยของเราคือเราสามารถพัฒนาการตรวจเลือดที่สามารถบอกผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาให้หายขาดได้อย่างสมบูรณ์

นอกเหนือจากผู้ป่วยที่มีโรคตกค้างเราสงสัยว่าเราจะเห็นการกวาดล้างจากเลือดในผู้ป่วยการผ่าตัดทางศัลยกรรมชิ้นส่วนของ ctDNA หลั่งเลือดโดยเนื้องอกมีการกลายพันธุ์ที่จำเพาะต่อมะเร็งเหมือนกับเซลล์มะเร็งปัญหาคือระดับนั้นต่ำมากในผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่ใช่มะเร็งระยะลุกลามมักจะมีชิ้นส่วนของ ctDNA ไม่เพียงพอในตัวอย่างเลือดเพียงครั้งเดียวเพื่อตรวจจับการกลายพันธุ์ใด ๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ ไม่มีเนื้องอกที่เห็นได้ชัดในระหว่างหรือหลังการรักษา ดังนั้นแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การกลายพันธุ์เดียวจากผู้ป่วยทุกรายเราจึงตัดสินใจที่จะรวมผลการกลายพันธุ์หลายสิบจากผู้ป่วยแต่ละราย