กระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อน

ความท้าทายในการสร้างเนื้อเยื่อต่อมน้ำลายใหม่ ต่อมน้ำลายมีความสำคัญต่อการย่อยสตาร์ชและเพื่ออำนวยความสะดวกในการกลืน แต่อาจเกิดความเสียหายได้จากสภาวะภูมิต้านตนเองหรือโดยการฉายรังสีรักษามะเร็ง ต่อมเหล่านี้พัฒนาจากโครงสร้างในช่องปาก แต่กระบวนการที่เกิดขึ้นจริงยังไม่เป็นไปอย่างสมบูรณ์ เป็นที่ทราบกันดีว่าการพัฒนาอวัยวะเกิดขึ้น

ผ่านกระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มคลี่คลายความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ พวกเขาระบุปัจจัยการถอดรหัส 2 ตัวคือ Sox9 และ Foxc1 เป็นกุญแจสำคัญในการทำให้เซลล์ต้นกำเนิดแตกต่างกันไปในเนื้อเยื่อของต่อมน้ำลายและระบุสารเคมีสัญญาณทั้งสองชนิด ได้แก่ FGF7 และ FGF10 ซึ่งทำให้เซลล์แสดงปัจจัยการถอดความเพื่อแยกความแตกต่างออกเป็นน้ำลายเนื้อเยื่อต่อม